Preduzeće za konsalting i usluge Dunum ICT d.o.o.

 

Tekući račun: 170-30003630000-54, Matični broj: 20179180, PIB: 104502925

Telefon: 063/82 82 138, Fax: 011/6137 393 - Bulevar Arsenija Carnojevica 217, Beograd, Srbija

[pdv rešenje (obrazac pepdv)


DUNUM ICT je preduzeće koje se bavi uslugama iz oblasti marketinga sa težištem na
definisanju marketinške strategije klijenta, zakupu prostora u medijima i izradom oglasnih rešenja,
bilo za štampane medije, radio ili TV. Sve dodatne informacije na zahtev dostupne preko email-a
region@dunum.rs


Pored navedenih aktivnosti, u okviru preduzeća DUNUM ICT d.o.o. funkcionišu i agencija za PR usluge
"frogs&grandmothers" kao i koncertna agencija "Artena"


frogsandgrandmothers
email: sanda@frogsandgrandmothers.com

artena


email: info@artena.info